Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania.International Coaching Federation – ICF
Coaching to proces pomagania drugiej osobie, mający na celu dotarcie do jej szczytowych możliwości. Polega on na rozwijaniu silnych stron tej osoby, pomoc w pokonywaniu wewnętrznego oporu i przekroczeniu własnych ograniczeńRichard Kilburg

W zależności od Twoich potrzeb proponuję Ci różne formy coachingu

Coaching biznesowy
 • Executive Coaching
 • Career Coaching
 • Team Coaching
 • Integrated Coaching

Coaching kariery to interaktywny proces, w którym wspólnie będziemy pracować nad nad zagadnieniami dotyczącymi Twojego życia zawodowego.

Pomogę Ci uruchomić Twój potencjał, określić cele zawodowe oraz zaplanować szereg działań mających na celu osiągnięcie tych celów.

Praktyczne informacje o coachingu

Cechy charakterystyczne coachingu, jako dyscypliny:
 • jest dobrowolny
 • wyklucza jakąkolwiek dyrektywność np. ze strony coacha
 • pomaga ludziom uczyć się, a nie jest po to, by ich uczyć
 • jest zbudowany na bazie pytań
 • pobudza do myślenia
 • dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta
 • prowadzi do świadomego dokonywania zmian skupia się na osiąganiu celów

Cel coachingu

Celem coachingu jest pomaganie ludziom i wspieranie ich w indywidualnym uczeniu się po to, by mogli maksymalizować swój potencjał, doskonalić umiejętności, ulepszać działania i stać się takimi, jakimi chcą się stać (Parsloe, Wray, 2003). Przy czym zasadniczym elementem coachingu jest dobrowolność i formalnie ustalona umowa coachingowa.

Coaching nie jest terapią. Możesz mieć dużo zmartwień, możesz być zatroskany swoją sytuacją bądź sytuacją rodziny lub firmy, którą prowadzisz. Wtedy praca ze mną pomoże Ci uzyskać lepsze samopoczucie, wiarę w siebie czy po prostu uśmiech.

Znajdź najskuteczniejszą wersję siebie